4280_0

Ρυθμίσεις Ο.Σ.: Υ.Α. 12707/2016

Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης καταλληλότητας του άρθρου 4 του Ν. 4280/2014

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η κοινοποίηση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 12707/2016 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β´ 1308/10-5-2016) των κ.κ. Σκουρλέτη και Τσιρώνη για λογαριασμό του ΥΠΕΝ που αφορά τα “Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης καταλληλότητας του άρθρου 4 του Ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών – Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄159)”.

Σας παραθέτουμε αυτούσια την απόφαση στο σχετικό Φ.Ε.Κ. προς ενημέρωσή σας.

4280_1