12_0

Πράσινο φως για την Μαυρολίμνη

Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που δίνει το «πράσινο φως» για την Μαυρολίμνη.

apof_1