39

Μελέτη Συντήρησης Δασικού Δικτύου Μαυρολίμνης

Η μελέτη συντήρησης του πρώτου τμήματος του δικτύου, συνολικού μήκους 4 χιλιομέτρων, η οποία έχει ήδη ανατεθεί στον Δασολόγο – μελετητή κ. Γιώργο Κονδύλη, αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος Δεκεμβρίου, οπότε θα υποβληθεί στο Δασαρχείο Κορίνθου για έγκριση.

Οι τεχνικές λεπτομέρειες του Δασικού Δικτύου, η σημερινή του κατάσταση και οι απαιτούμενες εργασίες για την βελτίωσή του, οι οποίες θα περιέχονται στην εκπονούμενη μελέτη, παρουσιάστηκαν ζωντανά στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση, κατά την οποία τα μέλη μας εξεδήλωσαν έντονο ενδιαφέρον και είχαν την ευκαιρία να απευθύνουν ερωτήματα στον μελετητή για το έργο, αποκτώντας έτσι πιο άμεση και ολοκληρωμένη εικόνα για την εξέλιξή του.

Ο Συνεταιρισμός θα ξεκινήσει παράλληλα διερεύνηση αγοράς για οικονομικές προσφορές, όσον αφορά τα μηχανήματα που θα χρειαστούν για την εκτέλεση του έργου, ώστε μετά την έγκριση της μελέτης να είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε άμεσα τις σχετικές εργασίες για την αποκατάσταση του Δασικού Δικτύου.

53_n