773662221

Κινητικότητα στα θέματα της Μαυρολίμνης

Η Διοίκηση συνεχίζει με αποφασιστικότητα τον αγώνα της για την επίλυση των εκκρεμοτήτων της Μαυρολίμνης, ωστόσο το τελευταίο εξάμηνο παρατηρήθηκε στασιμότητα στα θέματα της Μαυρολίμνης η οποία δεν οφείλεται στον Συνεταιρισμό.

Είναι γεγονός ότι η Κυβέρνηση το τελευταίο εξάμηνο έχει επικεντρωθεί στα γενικότερα θέματα της οικονομίας με αποτέλεσμα να παρατηρείται από πλευράς αρμόδιων Υπουργείων δυσλειτουργία και καθυστέρηση στην προώθηση υπηρεσιακών ζητημάτων.

Έτσι ενώ έχουμε κάνει ενέργειες προς το Υπουργείο Οικονομικών για αναβίωση της ευεργετικής διάταξης αμέσως μετά την λήξη της και παρά τις υποσχέσεις των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων με τους οποίους είμαστε σε επαφή, δεν έχει ενταχθεί ακόμη σε κάποιο από τα τρέχοντα νομοσχέδια η παράταση της ευεργετικής διάταξης.

Ένεκα της καθυστέρησης δεν μπορεί να προχωρήσει η υπογραφή των υπολοίπων οριστικών συμβολαίων.

Εξάλλου καθυστέρηση παρατηρείται και στην τακτοποίηση των τελευταίων εκκρεμοτήτων με το Δασαρχείο Κορίνθου με ένα δύο παραχωρητήρια από την ίδια αιτία.

Το τελευταίο δεκαήμερο παρατηρείται αλλαγή στο κλίμα στασιμότητας που επικρατούσε μέχρι τώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες μας από υπηρεσιακές πηγές, έχει αρχίσει κινητικότητα στην κρατική μηχανή και  μετά τον Αύγουστο θα ενταθεί ακόμα περισσότερο.

Ενόψει αυτής της εξέλιξης η Διοίκηση έχει ήδη αναθερμάνει με σχετικές παρεμβάσεις τόσο το θέμα της ευεργετικής όσο και τις τελικές εκκρεμότητες με το Δασαρχείο Κορίνθου, ώστε όταν ανοίξουν πάλι τα γραφεία του Συνεταιρισμού τον Σεπτέμβριο να ρυθμίσουμε αυτές τις δύο εκκρεμότητες για να ολοκληρωθούν τα συμβόλαια της Μαυρολίμνης.