Η Ηλεκτρονική Ενημέρωση του Συνεταιρισμού – Τεύχος 01