PA190137

Ζητήματα Οικοδομικών Συνεταιρισμών

OS_1

Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης Ο.Σ. είναι φορέας που εκπροσωπεί Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς. Αναπτύχθηκε από την ανάγκη να εκφραστούν συλλογικά οι Ο.Σ. ως φορείς ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος και να υποστηρίξουν τα θέματά τους.
Ο νέος φορέας εξελίχθηκε την τελευταία τριετία αυξάνοντας κατακόρυφα τα μέλη του τα οποία σήμερα πλησιάζουν τους εκατό Ο.Σ..
Πανελλαδικά τα μέλη όλων των Ο.Σ. ξεπερνάνε τις 400.000 οικογένειες.

Τι πετύχαμε με τον συλλογικό φορέα
• Ακούστηκαν τα κοινωνικά προβλήματα και οι θέσεις των Ο.Σ. και κυρίως η ιστορική τους ταυτότητα και ο προορισμός τους ότι δηλαδή το ίδιο το κράτος ενεθάρρυνε θεσμικά και νομοθετικά την μαζική σύσταση των Ο.Σ. πριν εξήντα περίπου χρόνια για να αντιμετωπισθεί το στεγαστικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας και να αποκτήσουν φτηνή στέγη άτομα λαϊκών στρωμάτων με νομιμότητα και ασφάλεια.
• Αποκτήσαμε δημόσια παρουσία με επιστημονικές εκδηλώσεις και ομιλίες, παρεμβάσεις στη Βουλή και στο ΥΠΑΠΕΝ και ευρεία αναγνωρισιμότητα από πολιτικούς και θεσμικούς φορείς.
• Αποκαταστείσαμε στην κοινή γνώμη πεπλανημένες αντιλήψεις εναντίον των Ο.Σ. ότι δήθεν πρόκειται για καταπατητές που εξυπηρετούν μεγάλα συμφέροντα, ενώ αντίθετα οι Ο.Σ. κατέχουμε με νόμιμους τίτλους αγοράς ιδιωτικές εκτάσεις (όχι δημόσιες) και δεν έχουμε καμιά σχέση με μεγάλα συμφέροντα γιατί ανέκαθεν αποσκοπούσαμε στην εξασφάλιση στέγης σε χαμηλόμισθα άτομα.
Η μεταστροφή πολιτείας και κοινής γνώμης για τον προσανατολισμό των Ο.Σ. είναι πολύ σημαντική κατάκτηση γιατί οι Ο.Σ. αντιμετωπίζονται πλέον ως θεσμικοί φορείς με κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς σκοπούς.

Επόμενο βήμα
Τώρα χρειάζονται μαζικές προσπάθειες να γκρεμισθεί ένας άλλος μύθος εναντίον των Ο.Σ..
Πρέπει να σταματήσουν οι κραυγές ότι δήθεν οι Ο.Σ. καταστρέφουμε τα δάση και το περιβάλλον ενώ στην πραγματικότητα οι Ο.Σ. υποστηρίζουμε την ήπια και οργανωμένη οικιστική παρέμβαση που πατάσσει την άναρχη δόμηση και προστατεύει το φυσικό περιβάλλον.

Σχετικά με το καυτό «δασικό» θέμα ο φορέας μας διενεργεί έρευνα μεταξύ των μελών του η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από την οποία έχουμε χοντρικά μέχρι στιγμής τα ακόλουθα στοιχεία.
Όπως προκύπτει από τους τίτλους ιδιοκτησίας των Ο.Σ., οι εκτάσεις που αγοράσαμε είναι περίπου κατά το 1/3 αγροτικές (χωράφια, αμπελώνες, εληές κλπ) κατά το 1/3 βοσκοτόπια, λειβάδια, κλπ και κατά το υπόλοιπο 1/3 καθαρά δασικές ή μικτές δασικές (δασικές και αγροτικές κλπ). (Σχετικά με τις δασικές εκτάσεις οι Ο.Σ. κατέστησαν νόμιμα ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων γιατί δεν υπαγόντουσαν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας πριν το Σύνταγμα του 1975. Άλλωστε ακόμη και σήμερα το Σύνταγμα δεν απαγορεύει την αγορά και την πώληση δασικών εκτάσεων.)
Το απαγορευτικό στις δασικές εκτάσεις είναι ότι δεν μπορούν να αναπτυχθούν οικιστικά. Και τουλάχιστον οι Ο.Σ. ουδέποτε ζήτησαν να οικοδομήσουν μέσα σε δάση αλλά ούτε και έκαναν κάτι τέτοιο.
Αυτοί που έχουν χτίσει μέσα σε δάση δεν είναι οι Ο.Σ..

Το πρόβλημα των Ο.Σ. μεγιστοποιήθηκε από την ανεξέλεγκτη δράση των υπηρεσιών του κράτους (δασαρχεία κλπ) οι οποίες έχουν «χαρακτηρίσει» κυρίως μετά από (ύποπτες) πυρκαγιές τις μη δασικές εκτάσεις τους (αγροτικές, βοσκότοπους κλπ) ως δασικές.
Αποτέλεσμα της εμπλοκής αυτής η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην πολιτεία είναι να αντιμετωπίζεται το μεγαλύτερο τμήμα των εκτάσεων των Ο.Σ., ως δασικό, ενώ δεν είναι δασικό και σε επέκταση να μην είναι επιτρεπτή η οικιστική τους ανάπτυξη.
Έτσι άρχισε ο Γολγοθάς των Ο.Σ.. Πάγωσε η στεγαστική αποκατάσταση των μελών τους (τα οποία αν και χαμηλόμισθα είχανε πληρώσει από το υστέρημά τους πριν πενήντα χρόνια για απόκτηση στέγης) και τα ζητήματα παρέμεναν ανοιχτά για δεκαετίες γιατί οι Ο.Σ. ανέμεναν εγκλωβισμένοι την νομοθετική ρύθμιση που τους είχε υποσχεθεί η πολιτεία, η οποία αναγνώρισε τουλάχιστον το λάθος της.

Που είμαστε σήμερα
Νέες τάσεις και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί
Ο νευραλγικός και επίκαιρος ρόλος των Ο. Σ. στο σύγχρονο οικολογικό περιβάλλον (προστασία περιβάλλοντος – οικιστική ανάπτυξη – οικολογία)

Σήμερα ο φορέας μας αγωνίζεται να πείσει την πολιτεία ότι, τώρα με την κρίση, η διαχείριση των θεμάτων των Ο.Σ. προς την σωστή κατεύθυνση δίνει ελπίδα και διεξόδους στην κοινωνία και υπόσχεται κίνητρα για ανάπτυξη προς όφελος της Ελληνικής οικονομίας, χωρίς κανένα κόστος για την πολιτεία.
Κυρίως όμως με την αξιοποίηση των ιδιωτικών μη δασικών εκτάσεων των Ο.Σ. (αφού απεμπλακούν με τις κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις γιατί παραμένουν κλειδωμένες με το «δασικό» πρόβλημα) ανοίγονται τεράστιες προοπτικές για ανάπτυξη νέων οικιστικών προτύπων με καλύτερους όρους διαβίωσης πολιτών στα πλαίσια της σύγχρονης οικολογικής φιλοσοφίας, με δημιουργία οικολογικών οικισμών, με χρησιμοποίηση βιοκλιματικών εφαρμογών, με αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους για περιορισμό δομήσιμων χώρων κλπ, με διατήρηση μεγάλων τμημάτων ως είδος κοινωφελών πάρκων, αλσών, χώρων αναψυχής, πρασίνου, κ.λπ..

Οι άμεσοι στόχοι μας είναι να αναδείξουμε ότι οι εκτάσεις των Ο.Σ.
• μπορούν να αποτελέσουν μοχλούς οικιστικής και οικονομικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος,
• μπορούν να εξασφαλίσουν καλύτερους όρους διαβίωσης πολιτών σε νέο οικολογικό περιβάλλον με εφαρμογή πιλοτικών μεθόδων στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του χωροταξικού και πολεοδομικού συστήματος,
• μπορούν να ωφελήσουν στην περιφερειακή ανάπτυξη με αντίστοιχη αποσυμφόρηση των συγχρόνων πόλεων και οργανωμένη ανάπτυξη πρότυπων οικολογικών οικισμών σε μη αστικές περιοχές.

Με εκτίμηση.

Γεωργία Ρωμαίου – Πέτσα
Συντονίστρια Επιτροπής Πρωτοβουλίας
και Συλλογικής Δράσης Οικοδομικών Συνεταιρισμών
6977207738 – 2107629974