0535

Προχωράει η διαδικασία για την Μαυρολίμνη

Τον τελευταίο χρόνο μας απασχόλησε η προώθηση της νόμιμης διαδικασίας για την ολοκλήρωση των συμβολαίων της Μαυρολίμνης γιατί η υπογραφή ορισμένων είχε ανασταλεί μετά από προσκόμματα που είχε προκαλέσει το Δασαρχείο Κορίνθου.
Η επίλυση του θέματος απαιτούσε απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου η οποία, ήδη εξεδόθη και ήτανε ευνοϊκή υπέρ του Συνεταιρισμού.
Τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη το επόμενο στάδιο που αφορά ενέργειες σε διοικητικό επίπεδο.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι αυτή τη φορά το ίδιο το Δασαρχείο Κορίνθου προωθεί τις σχετικές ενέργειες για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διοικητικών διαδικασιών, οι οποίες ήδη κινήθηκαν χωρίς την ανάμειξη του Συνεταιρισμού.
Για τις ενέργειες αυτές παραθέτουμε αυτούσιο το έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Κορινθίας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο κοινοποιείται και στον Συνεταιρισμό μας.


ds_2ds_1