08[1]

Ρυθμίσεις Ο.Σ.: Δασωμένοι αγροί

Με την αριθμ. 136255/683/7-3-2016 (ΦΕΚ Β´767) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 67 του Ν. 998/1979, «Αγροί που άλλαξαν μορφή».

 

Για ενημέρωση σας παραθέτουμε την Υπουργική Απόφαση όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β´767.

DAGROI_1