Ο Συνεταιρισμός ΠΑΝ συμπληρώνει μισό αιώνα απρόσκοπτης λειτουργίας με πλούσιο αναπτυξιακό έργο στο ενεργητικό του. Τώρα η νομοθεσία αλλάζει τη δομή, τις αρμοδιότητες και το πεδίο δράσεων των Οικοδομικών Συνεταιρισμών και αναβαθμίζει το θεσμικό τους ρόλο στην κοινωνία.
Ένα νέο κεφάλαιο αρχίζει για τον Συνεταιρισμό μας. Ανοίγονται καινούργιοι ορίζοντες, αναπτύσσονται νέες δυναμικές και διευρύνονται οι προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς τομείς που υπόσχονται καλύτερη ποιότητα ζωής για τους συνεταίρους του.